Showing 1-11 of 11 results

بازدید مجازی از «مکث»

نوامبر 11, 2018
0
بازدید مجازی از نمایشگاه «مکث» نمایشگاه سلف‌پرتره‌های احسان قنبری فرد در نگارخانه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برای بازدید از نمایشگاه، روی دکمه‌ای که در پایین همین صفحه تعبیه شده است کلیک کنید. لطفا برای تجربه بازدید بهتر، به موارد …

نمایشگاه مجازی عکس‌های مهدی وثوق نیا

جولای 9, 2018
0
کلاس عکاسی، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های مجازی عکاسی از عکس‌های شناخته شده تاریخ عکاسی جهان و ایران کرده است. در این نمایشگاه، عکس‌های مهدی وثوق نیا را  میبینید. برای مشاهده نمایشگاه روی دکمه زیر کلیک کنید: بازدید از نمایشگاه مجازی

نمایشگاه مجازی شهدای ایران (Iranian Martyrs) از پائولو پلگرین 2006

جولای 9, 2018
0
کلاس عکاسی، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های مجازی عکاسی از عکس‌های شناخته شده تاریخ عکاسی جهان و ایران کرده است. در این نمایشگاه، عکس‌های پائولو پلگرین، فتوژورنالیست شهیر جهان را با عنوان «شهدای ایران» میبینید. برای مشاهده این نمایشگاه از «کلاس …

نمایشگاه مجازی Islamic Iran، پائولو پلگرین| کلاس عکاسی

ژوئن 20, 2018
0
کلاس عکاسی، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های مجازی عکاسی از عکس‌های شناخته شده تاریخ عکاسی جهان و ایران کرده است. در این نمایشگاه، عکس‌های پائولو پلگرین، فتوژورنالیست شهیر جهان را با عنوان «ایران اسلامی» میبینید. برای مشاهده این نمایشگاه از «کلاس …

نمایشگاه مجازی Like Every Day ، شادی قدیریان

ژوئن 20, 2018
0
کلاس عکاسی | نمایشگاه مجازی مثل هر روز از شادی قدیریان. نمایشگاه مجازی اقدام کلاس عکاسی در به نمایش گذاشتن عکس‌های عکاسان مختلف در قالب نمایشگاه مجازی آنلاین در سایت کلاس عکاسی است. این نمایشگاه‌ها عکس‌های شناخته شده تاریخ عکاسی …

نمایشگاه مجازی My Press Photo، شادی قدیریان

ژوئن 20, 2018
0
My Press Photo | شادی قدیریان. نمایشگاه مجازی اقدام کلاس عکاسی در به نمایش گذاشتن عکس‌های عکاسان مختلف در قالب نمایشگاه مجازی آنلاین در سایت کلاس عکاسی است. این نمایشگاه‌ها عکس‌های شناخته شده تاریخ عکاسی جهان و ایران را به …

نمایشگاه مجازی، Ctrl + Alt +Del

ژوئن 19, 2018
0
کلاس عکاسی | نمایشگاه مجازی عکس کلاس عکاسی، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های مجازی عکاسی از عکس‌های شناخته شده تاریخ عکاسی جهان و ایران کرده است. در این نمایشگاه، عکس‌های شادی قدیریان، عکاس شناخته شده ایرانی را با عنوان «Ctrl + …

نمایشگاه مجازی،be Colourfull، شادی قدیریان

ژوئن 19, 2018
0
کلاس عکاسی، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های مجازی عکاسی از عکس‌های شناخته شده تاریخ عکاسی جهان و ایران کرده است. در این نمایشگاه، عکس‌های شادی قدیریان، عکاس شناخته شده ایرانی را با عنوان «be colourfull» میبینید. برای مشاهده این نمایشگاه از …

نمایشگاه مجازی- آمریکایی‌ها- رابرت فرانک

ژوئن 3, 2018
0
کلاس عکاسی، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های مجازی عکاسی از عکس‌های شناخته شده تاریخ عکاسی جهان و ایران کرده است. در این نمایشگاه، عکس‌های رابرت فرانک، را با عنوان «آمریکایی‌ها» میبینید. برای مشاهده این نمایشگاه از «کلاس عکاسی» روی دکمه زیر …

نمایشگاه عکس‌های موزه هنرهای مدرن نیویورک

ژوئن 3, 2018
0
کلاس عکاسی | نمایشگاه مجازی عکس شناخت عکاسان بزرگ جهان کلاس عکاسی، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های مجازی عکاسی از عکس‌های شناخته شده تاریخ عکاسی جهان و ایران کرده است. در این نمایشگاه، عکس‌های بخش عکس موزه‌ هنرهای مدرن نیویورک (MOMA) …

بودن، نمایشگاه عکس‌های فاطمه شریفی فرزانه

ژوئن 3, 2018
0
کلاس عکاسی، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های مجازی عکاسی از عکس‌های شناخته شده تاریخ عکاسی جهان و ایران کرده است. در این نمایشگاه، عکس‌های فاطمه شریفی فرزانه، عکاس جوان و خوش آتیه ایرانی را با عنوان «بودن» میبینید. برای مشاهده این …